Akademik Gelişim Dosyası

Sınavlara Hazırlık Süreciniz Kontrol Altında
Uğur Liselerinde her öğrencinin akademik gelişimi ve gelecek planlama çalışmaları, okula başladığı andan itibaren Akademik Gelişim Dosyası ile takip edilir.
Öğretmenlerin ve velilerin istedikleri zaman, öğrencinin gelişimiyle ilgili bilgilere erişmeleri sağlanır.
Her öğrencinin I. kademeden itibaren, hem akademik durumunu hem de gelecek planlama çalışmalarını kapsayan e-portfolyosu olan AGD oluşturulmaya başlanır. AGD içinde yazılı sınav sonuçları, AGİS, Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı sonuçları ve değerlendirme raporu, veli görüşmeleri, öğrenci görüşmeleri gibi öğrenciye ilişkin her türlü bilgi bulunur. Web tabanlı olan AGD; öğrenci, veli, okul müdürü, eğitsel danışman ve rehber öğretmenin erişimine açıktır.
KET – Kariyer Eğilim Testi
AGİS ve ÜGDS
Sosyal Faaliyetler
KÖS – Kişisel Öğrenme Stili Testi
Öğrenci Görüşmeleri
Veli Görüşmeleri

Gelecek Planlama Çalışmaları

Geleceğinizi Birlikte Planlıyoruz

Uğur Liselerinde öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları belirlenerek, gelecekleri birlikte planlanır. İzlenilen bilimsel süreç ile öğrenciler en doğru seçimi yapmaya ve hedeflerini belirlemeye yönlendirilir.
Gelecek Planlama Çalışmalarında Uğur Liseleri öğrencilerinin akademik başarısını yaşam başarısına dönüştürme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar ile öğrenciler hem üniversite sınavına hem de iş yaşamına hazırlanırlar.

Kişisel Farkındalık Çalışmaları
Kariyer Planlama
21. yy. Becerileri Geliştirme
Yurt İçi Üniversite Tercihi
Yurt Dışı Üniversite Tercihi

İki Kademeli Eğitim Modeli

Uğur Liseleri, eğitim modelini Eğitim Planlama Programı üzerine kurgular. Bu yeni eğitim modelinde 4 yıllık eğitim süreci, I. kademe ve II. kademe olmak üzere iki bölümden oluşur. I. kademe 9. ve 10. sınıfları, II. kademe ise 11. ve 12. sınıfları kapsar.
İki Kademeli Eğitim Modeli ile I. kademede öğrencilere temel akademik beceriler kazandırılır, kariyer planlamaları yapılır ve mesleki gelişimleri izlenir. II. kademede, belirlenen hedefler doğrultusunda üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları yapılarak, sınav kaygısı ortadan kaldırılır.

Kampüsüm Türkiye

Uğur Liseleri Eğitime
Yeni Bir Bakış Açısı Kazandırıyor.
Uğur Okullarında Kampüsüm Türkiye projesi uygulanır. Bu proje ile öğrencilerin tarih, kültür, sanat ve benzeri derslerin eğitimlerini, o konuya özgü yerlerde alarak daha etkin öğrenmeleri ve vizyon kazanmaları amaçlanmaktadır.
Kampüsüm Türkiye ile Uğur Okulları öğrencileri, Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden beslenerek daha etkin eğitim alır. Eğitim konusunu yerinde araştırarak, hissederek, dokunarak öğrenir. Böylece öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerin kalıcı olması sağlanır.

Kariyer Danışmanlığı

7 gün 24 saat Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı çalışmaları ile öğrencilerin kişisel özelliklerinin tanımlanması, iş dünyasında etkin olacakları kariyer eğilimleri ve öğrenme stillerinin belirlenmesi sağlanmaktadır. Web destekli kariyer danışmanlığı sistemi S2CPT ile öğrencilerin lise döneminde objektif olarak kendi yeterlik ve becerileri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve buna bağlı olarak gelecekleri ile ilgili hedef belirlemelerini sağlayacak çalışmalar yapılır.

S2CPT ile öğrenciler 7 gün 24 saat kariyer danışmanlığı desteği alır. Uğur Okullarında geliştirilen Kariyer Kulüpleri projeleri ile öğrenciler meslekleri yakından tanıma fırsatı bulur.

Öğrenci Danışmanları

Bireysel Danışman

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verir. Bireysel danışmanlar, öğrencinin öğrenme stillerinin tespit edilmesi, sınıf içi davranış biçimleri, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, zorluklar karşısında tutumu ve ders öğretmenlerinden alınan bilgi akışı çalışmaları, stres yönetimi ve sınav kaygısı kontrolünü yapar.

Mentor

Mentor, öğrencileri kendi potansiyellerini en üst seviyeye ulaştırmaları için bireysel öğrenimlerini yönetmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve performanslarını arttırmaları için cesaretlendirir. Mutlu ve geleceğe dair ne istediğini bilen öğrencilerin yetişmesine yardımcı olan Mentorlar öğrencinin üniversite sınavına hazırlanma aşamasında yol gösterici görevindedir. Meslekler, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, ulusal ve uluslararası sınav sistemleri, sınav motivasyonu, sınava hazırlık metotları, kariyer danışmanlığı konularında öğrencilere yardımcı olur.

Eğitsel Danışman

Eğitsel danışman, öğrencinin akademik başarısını takip eder, sınavlarındaki başarı düzeylerine göre yol gösterir. Akademik başarı takibinde öğrencinin tüm ders öğretmenleri, Bireysel Danışmanı, Mentor’u ve velisi ile iletişim halindedir.
Öğrencinin sınıf içi davranışları, ders izleme biçimleri, ödev yapma davranışı ve sınıf içi sosyal yaşamı hakkında yaptığı raporlamalarla öğrenciye en uygun okul yaşamını sunmayı hedefler.

Ön Hazırlık Programı

Başarı Yolunda Kendinizi Tanıyın
Uğur Liselerinde her yıl yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce öğrencilerin önceki bilgilerini sorgulamak ve gereken tamamlama/pekiştirmelerini yaparak, eksiksiz biçimde okula başlamalarını sağlamak üzere Ön Hazırlık Programı uygulanır.
Ön Hazırlık Programı, öğrencinin derslerdeki eksiklerinin belirlenmesini ve giderilmesini amaçlar.
Ön Hazırlık Programında;
11. sınıfta eğitim 2 hafta önce başlar ve10. sınıfın önemli konularının tekrarı yapılır
12. sınıfta eğitim 4 hafta önce başlar ve YGS-LYS eğitimi yapılır.

Sınavlar

Uğur Liselerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş rutin sınav sisteminin dışında üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla 7 temel sınav türü bulunur. Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen, her öğrencinin katılımının gerekli ve zorunlu olduğu bu sınavlar ile öğrencilerimizin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulur.
Tam Gün
YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)
LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)
GBS (Genel Başarı Sınavı)
YS (Yazılı Sınav)
UTS (Uğur Tanı Sınavı)
AGİS (Akademik Gelişimi İzleme Sınavı)
ÜGDS (Üniversite Giriş Deneme Sınavı)

Çift Devre
YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)
LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)
GBS (Genel Başarı Sınavı)
YS (Yazılı Sınav)
UTS (Uğur Tanı Sınavı)

Uğur Yayınları

Uğur Liselerinde eğitim süresi boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mevcut ders kitaplarının yanında öğrenci ihtiyacına uygun, bireyselleştirilmiş modüler eğitim materyalleri kullanılır. Uğur Liselerinin eğitim modeline göre kurgulanmış özgün sorulardan oluşan, zengin içerikli, nitelikli basılı yayınlarla birlikte, yeni çağın eğitim teknolojileriyle bilgiye her yerde erişim sağlanır.


9. Sınıf Yayınları
• MEB Kitapları
• Konu Anlatımlı Kitap
• Tüm Dersler Soru Bankası
• Konu Kavrama Testleri
• Genel Başarı Sınavları
• Yazılı Sınavlar
• Uğur Tanı Sınavı


10. Sınıf Yayınları
• MEB Kitapları
• Konu Anlatımlı Kitap
• Tüm Dersler Soru Bankası
• Konu Kavrama Testleri
• Genel Başarı Sınavları
• Yazılı Sınavlar
• Uğur Tanı Sınavı

11. Sınıf YGS Yayınları
Cuma ve cumartesi günleri
YGS eğitiminde verilecek yayınlar
• YGS Konu Anlatım Kitapları
• YGS Konu Kavrama Testleri
• YGS Denemeleri
• Rehberlik Yayınları

11. Sınıf LYS Yayınları
Pazartesi-salı-çarşamba-perşembe günleri uygulanacak okul programı ve LYS eğitiminde verilecek yayınlar
• MEB Kitapları
• Konu Kavrama Testleri
• Konu Anlatım Kitapları
• LYS Denemeleri
• GBS Denemeleri

12. Sınıf Yayınları
• MEB Kitapları
• Konu Kavrama Testleri
• Soru Bankaları
• Konu Anlatımlı Fasiküller
• YGS-LYS Denemeleri
• Rehberlik Yayınları